FinanceEstonia ei toeta laenu piirmäära seadmist. Ettepanek vajab täiendavat analüüsi

FinanceEstonia ei toeta tarbijakrediidi teenindamisele eraldi piirmäära seadmist, kuna hetkel pole teada, kui suurt probleemi see krediiditurul lahendada aitaks.

FinanceEstonia ei toeta tarbijakrediidi teenindamisele eraldi piirmäära seadmist, kuna hetkel pole teada, kui suurt probleemi see krediiditurul lahendada aitaks.

Pangaliit on teinud ettepaneku seada kõigile krediidiandjatele laenu teenindamise piirmäär ehk kui suur osa inimese kuisest sissetulekust võib kuluda laenude tagasimakseteks, kirjutas ERR möödunud nädalal. FinanceEstonia leiab, et tehtud ettepanek vajaks täiendavaid selgitusi ja mõjuanalüüsi. “Täna ei ole teada, kui palju antakse laene, mis on üle piirmäära ja kui paljud neist laenuvõtjatest satuvad raskustesse kohustuste täitmisega. Seetõttu ei tea me öelda, kui suurt probleemi me sellega turul lahendaksime ja kas see on parim moodus ülelaenamise vähendamiseks,” rääkis FinanceEstonia juhatuse liige Andrus Alber.

Laenuteenindamise piirmäära numbriline seadmine võib tekitada olukorra, kus laenuteenindamise piirmäär oli küll uuest seaduses rakendatavast määrast väiksem, aga reaalsuses polnud laenu andmine tegelikult vastutustundlik muud taotleja tausta arvestades. Just seetõttu on FinanceEstonia arvates oluline vaadata teemat terviklikult ja mitte pöörata liialt tähelepanu üksikutele piirangutele. Eesti inimestele on usaldatud oma pensionipõlve investeeringute planeerimine ning juhtimine, mistõttu leiab FinanceEstonia, et samasugust usaldust võiks inimestele näidata ka igakuiste kohustuste võtmise planeerimisel.

FinanceEstonia leiab, et tarbijate maksevõime hindamisele ja vastutustundlikule laenamisele tuleks läheneda terviklikult. Üks oluline samm selle poole on positiivse krediidiinfo vahetamise käivitamine, mille loomise ettepaneku tegi FinanceEstonia juba viis aastat tagasi. FinanceEstonia on olnud selle teema üks peamisi eestvedajaid. 
“Arvestades, et eri lahenduste kohta on tehtud põhjalikud uuringud, Pangaliit ja turuosalised on infovahetuse loomist samuti toetamas ning meil on olemas ettevõtjad, kes on valmis pakkuma tehnilist lahendust, on oluline võimalikult kiiresti liikuda lõpuni vajaliku seadusandliku raamistiku loomisega,” rääkis Alber.

Enamikes Euroopa riikides on selline infovahetus või register olemas. FinanceEstonia hinnangul aitab see kaasa vastutustundlike laenuotsuste tegemisele, muudab laenude taotlemise lihtsamaks ja sujuvamaks ning annab hoogu konkurentsile, sest nii suurtel kui väikestel ettevõtetel on sama infobaas laenuotsuste langetamiseks.

Infovahetuse loomise puhul on oluline tagada ka kõigile laenuandjatele võrdne ligipääs laenuvõtjate palgainfole. Praegu on pankadel ligipääs maksuameti andmetele, kuid teistel krediidiandjatel mitte. Samuti on oluline rahatarkuse kasvatamine, et laenuvõtjad saaksid aru finantskohustuste võtmise riskidest.