FinanceEstonia asub kujundama seisukohti krediidituru uuringus esitatud ettepanekutele

Eesti krediiditurul on laenumahtude kasvades vähenenud halbade laenude ehk viivislaenude osakaal, kuid samas on tõusnud väikelaenudega makseraskustes olijate arv, selgub rahandusministeeriumi tellitud krediidituru uuringust.

Eesti krediiditurul on laenumahtude kasvades vähenenud halbade laenude ehk viivislaenude osakaal, kuid samas on tõusnud väikelaenudega makseraskustes olijate arv, selgub rahandusministeeriumi tellitud krediidituru uuringust.

Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt tõdes uuringule toetudes, et 2015. aastal vastu võetud tarbijatele krediidi andmise regulatsioon on üldiselt oma eesmärki täitnud, korrastanud teatud määral krediiditurgu ja muutnud laenamist vastutustundlikumaks. Siiski on tema hinnangul veel arenguruumi, et veelgi parandada vastutustundlikku laenamist ja selle kohta on soovitused uuringus ka antud, millest mitmed on üsna laia mõjuga.

Uuringus toodi ligi 30 ettepanekut, kuidas vähendada võlglaste osakaalu ühiskonnas, parandada vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimist ning tarbijate õiguste ja huvide kaitset tarbijakrediidi kontekstis.

FinanceEstonia on kujundamas seisukohti uuringu tulemustes toodud õigusloome ettepanekute osas. Lähemalt tutvustame neid pärast seisukohtade kujundamist krediidiandjate ja -vahendajate töögrupis.  

Uuringu viis rahandusministeeriumi tellimusel läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja seda rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist. Uuring hõlmab krediidituru analüüsi perioodil 31.12.2015 – 30.6.2021.