FinanceEstonia aitab kaasa fintech strateegia loomisele

14. juunil toimus FinanceEstonia fintech töögrupi kohtumine, kus ühe olulise teemana arutati finantssektori seisukohti seoses Eesti fintech strateegiaga. Juba 6. juulil kohtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ning EASi ja KredExi ühendasutuse esindajatega, et strateegia loomisega koostöös edasi liikuda. 

14. juunil toimus FinanceEstonia fintech töögrupi kohtumine, kus ühe olulise teemana arutati finantssektori seisukohti seoses Eesti fintech strateegiaga. Juba 6. juulil kohtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ning EASi ja KredExi ühendasutuse esindajatega, et strateegia loomisega koostöös edasi liikuda. 

Praeguses etapis käivad arutelud põhimõtteliste küsimuste üle, mis määravad loodava strateegia skoobi. Näiteks arutati FinanceEstonia töörühmas pikalt strateegia visiooni teemal ning kaardistati seniseid fintech sektori arengut piiravaid kitsaskohti, millele strateegia võiks lahendusi pakkuda. 

Töörühma juhi Jüri Lauri sõnul peabki strateegia üks eesmärk olema seniste murekohtade adresseerimine ning seeläbi pädevatele asutustele ressursi ja mandaadi juurde andmine. Näiteks kaardistati töörühmas mitmeid kitsaskohti seoses tegevuslubade taotluse protsessiga ning kaugtuvastuse mitte lubamisega, mis oluliselt siinset fintech sektorit piiravad. 

Lisaks kaardistavad töögrupi liikmed Eesti fintech sektori SWOT-analüüsi ehk tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid. Eesmärk on kaardistatud küsimused ja mõtted koos avaliku sektori partneritega läbi arutada ning olla pidevas dialoogis, et anda oma panus parima võimaliku strateegia loomiseks. 

Loe, mida on FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar ning juhatuse liikmed Andrus Alber ja Piret Paulus fintech strateegia eesmärgi ja sektori tugevuste ning nõrkuste kohta varem kirjutanud.