FinanceEstonia 2016. aasta kokkuvõte

2016. aasta on kohe lõppemas ning käes on sobiv hetk möödunud aastale tagasivaatamiseks ja kokkuvõtete tegemiseks.

Head liikmed ja koostööpartnerid!

2016. aasta on kohe lõppemas ning käes on sobiv hetk möödunud aastale tagasivaatamiseks ja kokkuvõtete tegemiseks.

Lõppev aasta on olnud FinanceEstoniale aktiivne, tegus ja edukas. FinanceEstonia’ga liitus 2016. aastal rekordiline arv uusi liikmeid – 23 ning liikmete arv ulatub hetkel 65-ni.

Asutasime mööduval aastal uue töögrupi – krediidiandjad ja -vahendajad, mis on asunud aktiivselt tegutsema valdkonna huvide eest. Tänaseks tegutseb FinanceEstonias kokku kuus töögruppi entusiastlike valdkonnajuhtide eestvedamisel.

Fintech töögrupi liikmete toel lükati hoog sisse miniseminaride sarjale. Kevadel toimus UK ettevõtluskeskkonda tutvustav seminar ning sügisel Blockchain tehnoloogiat tutvustav seminar. Mõlemal neist jagasid oma kogemusi ka FinanceEstonia liikmed. Miniseminaride korraldamist jätkame ka uuel aastal, et tutvustada huvipakkuvaid teemasid ja jagada omavahel kogemusi.

Koostöös Deloitte Legal advokaadibürooga töötasime välja ühisrahastuse hea tava, millega liitus viis ühisrahastuse platvormi. Ühisrahastuse hea tava märgised anti esimestele liitujatele üle ühisrahastuse teemalisel seminaril juunis. Hea tava väljatöötamisele aitasid kaasa mitmed FinanceEstonia koostööpartnerid ning see on hea näide avaliku ja erasektori konstruktiivsest koostööst. FinanceEstonia poolt välja töötatud ühisrahastuse hea tava on võetud aluseks vastava seadusandluse väljatöötamisel riigi poolt.

Sügisel lisandus krediidiandjate ja -vahendajate hea tava, millega esimesed kuus liitujat näitasid üles sektori vabatahtlikku iseregulatsiooni tahet. KAV töögrupp tellis ühise algatusena Eesti tarbijakrediidituru uuringu, mda tutvustame liikmetele ja avalikkusele uuel aastal.

Koostöös FinanceEstonia liikme Nasdaq Tallinn AS’ga, korraldasime kevadel iga-aastase rahvusvahelise foorumi BCMF 2016, mis kajastas kapitaliturgudega seonduvaid teemasid. Sellega tähistasime ühtlasi ka Tallinna börsi 20 sünnipäeva. Üritusest võttis osa üle kahesaja osaleja, kolmandik esinejatest olid FinanceEstonia liikmed. Sügisel korraldasime koostöös Eesti Konverentsikeskusega Majanduskonverentsi, kus arutlesime majanduse uute trendide ja suundade teemadel.

Lõppeval aastal tugevnes veelgi FinanceEstonia koostöö avaliku sektori, ministeeriumide, Finantsinspektsiooni, EAS-i, UK ja US saatkondade ja paljude teiste organisatsioonidega. Andsime  olulise panuse seadusandluse väljatöötamisse: ettepanekud isiku tuvastamisega seotud seadusandlusele, muudatusettepanekud välismaalaste seadusele ja investeerimisfondide seadusele, erahuvides sihtasutuse seaduse väljatöötamine koostöös RaidlaEllex advokaadibürooga jne.

Möödunud aasta alguses alustasime, lisaks kodulehele, twitterile ja linkedin’le, oma tegevuse kajastamist ka facebookis.

Jätkame uuel aastal FinanceEstonia eesmärkide ja prioriteetide eest seisimist, millest olulisemal kohal on kapitali kättesaadavuse parandamine, soodsa investeerimiskeskkonna eest seismine ja innovatsiooni toetamine.

Suur tänu kõigile, et olete andnud olulise panuse FinanceEstonia tegemistesse. Soovin kõigile FinanceEstonia liikmetele ja sõpradele vahvat aastavahetust ja jätkuvalt edukat koostööd algaval 2017. aastal!

 

Anu Müürsepp

FinanceEstonia tegevjuht