Euroopa Komisjoni raport Eesti majandusest

Euroopa Komisjon avaldas märtsis nn talvepaketi ehk liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse olukorra aastaanalüüsi, sealhulgas ülevaate komisjoni riigipõhiste soovituste rakendamisel tehtud edusammudest

Euroopa Komisjoni talvine majandusaruanne kinnitab Eesti tugevat majanduskasvu ja suurt tööhõivet

Euroopa Komisjon avaldas märtsis nn talvepaketi ehk liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse olukorra aastaanalüüsi, sealhulgas ülevaate komisjoni riigipõhiste soovituste rakendamisel tehtud edusammudest ning hinnangu võimalikule makromajanduslikule tasakaalustamatusele. Euroopa majandus kasvab jõuliselt ning positiivsete majandusväljavaadetega käib kaasas tööturu ja sotsiaalse olukorra paranemine. Siiski ei ole majanduse elavnemine jõudnud kõikide ühiskonnaliikmeteni võrdselt ja struktuursed kitsaskohad pärsivad mõningates liikmesriikides majanduskasvu ja lähenemist. Seetõttu peaksid ELi riigid praegust jõulist majanduskasvu ära kasutama ja veelgi tugevdama oma majanduse aluseid.

Majandusraport eesti keeles (finantssektor algab lk 15)