Euroopa Finantskeskuste ümarlaua kohtumine keskendus Brexitile

Käesoleva aasta lõpus toimus Brüsselis järjekordne Euroopa Finantskeskuste ümarlaua kohtumine, kus olid kohal kõik suuremad regionaalsed finantskeskused üle Euroopa. Keskseks teemadeks oli sel korral Brexiti ajakava ning mõju nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa Liidu 27 liikme majandusele.

Käesoleva aasta lõpus toimus Brüsselis järjekordne Euroopa Finantskeskuste ümarlaua kohtumine, kus olid kohal kõik suuremad regionaalsed finantskeskused üle Euroopa. Keskseks teemadeks oli sel korral Brexiti ajakava ning mõju nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa Liidu 27 liikme majandusele.

Ülevaate olukorrast andis City of London Corporation esindaja Damian Nussbaum, kelle hinnangul on Ühendkuningriigi valitsus tänaseks selgelt väljendanud oma kavatsust käivitada artikkel 50 enne 2017. aasta märtsi lõppu. “Enamik UK finantsteenuste sektori organisatsioone sooviksid näha kokkuleppeid Euroopa Liiduga, mis võimaldaks maksimaalselt praeguse ühtse turu poolt pakutavaid võimalusi. Eesmärgiks on seatud võimalikult sujuv üleminekuperiood, mis tagab majandusliku stabiilsuse ja katkematu teenuste osutamise,” rääkis ümarlaual osalenud FinanceEstonia juhatuse esimees Rauno Klettenberg. Ümarlaua hinnangul kujuneb võtmeküsimuseks eelseisvatel läbirääkimistel Euroopa finantssektori killustatuse vähendamine. “Ühtne arvamus oli, et võimaliku üleminekuperioodi pikendamine pole õigustatud juhul kui Ühendkuningriigi strateegia on enda jaoks paremate tingimuste saavutamine,” lisas Klettenberg.

Kohtumisel lepiti kokku, et Finantskeskuste ümarlaua liikmete poolt koostatakse ühine pöördumine, mis saadetakse nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi läbirääkijatest osapooltele. “Pöördumise eesmärk on süvendada positiivseid ja konstruktiivseid kokkuleppeid, mis ei halvendaks Euroopa finantsturu ühtsust, majanduslikku stabiilsust ning konkurentsivõimet. Eesmärk on tutvustada seda dokumenti pärast artikli 50 käivitamist,” täpsustas Klettenberg. Muuhulgas arutati kohtumisel võimalust koostööks FinanceEstonia’ga juhul, kui ajakava järgselt langeb dokumendi tutvustamine kokku Eesti eesistumisega 2017 aastal.

Muude teemadena käsitleti kohtumisel Euroopa Liidu pangandusreformi Basel kolm reeglite valguses, Euroopa finantsturgude likviidsusprobleeme ning Kapitaliturgude Ühenduse staatust. Fintech turu arengust ning regulatiivsetest meetmetest rääkides tutvustati ka FinanceEstonia poolt järgmisel aastal korraldatavat rahvusvahelist Fintech konverentsi.

FinanceEstonia on Euroopa Finantskeskuste ümarlaua liige, mis ühendab endas Euroopa suuremate ja olulisemate riikide ning regioonide finantskeskusi. Organisatsiooni eesmärk on tugevdada Euroopas riikidevahelist koostööd finantsturgude ning finantsteenuste osas. Ühine siht on suurendada ka Euroopa finantsturu konkurentsivõimet Aasia ja Ameerika turgude suhtes.

Käesoleval aastal osales FinanceEstonia kahel ümarlaua kohtumisel, kus fookuses oli muuhulgas Euroopa Liidu kapitaliturgude liidu algatus, Fintech valdkonna regulatsioonid ning Brexiti mõjud.