Eestis väljastati esimesed investeerimisnõustajate Euroopa tasemel sertifikaadid

Alates 1. jaanuarist 2018 jõustus Euroopa Liidus MiFID II direktiiv investeerimisnõustamise ja investeerimistoodete kohta informatsiooni andvatele isikutele. Direktiivi kohaselt peavad sellega tegelevad isikud omama asjakohaseid teadmisi ning omama teadmiste tõendamiseks vastavat kutsesertifikaati.

Alates 1. jaanuarist 2018 jõustus Euroopa Liidus MiFID II direktiiv investeerimisnõustamise ja investeerimistoodete kohta informatsiooni andvatele isikutele. Direktiivi kohaselt peavad sellega tegelevad isikud omama asjakohaseid teadmisi ning omama teadmiste tõendamiseks vastavat kutsesertifikaati.

Arvestades tööjõu vaba liikumisega Euroopa Liidus, on EFPA (European Financial Planning Association) kutsesertifikaati omavatel isikutel kõige laiapõhjalisem Euroopa tasemel pädevustunnistus, mida tunnustavad ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid ja finantsasutused. Eestis sooritasid vastava eksami ja on tänaseks saanud esimesed sertifikaadid ligi 20 AS LHV Pank töötajat.

Koostöö kahe FinanceEstonia liikme (AS LHV Pank ja Eesti Finantsnõustajate Liit) vahel on viinud Eesti antud valdkonnas Euroopa riikides tunnustatud tasemele. Klientidele Eestis tagatakse sellega mujal Euroopas harjumuspärane kvaliteetne nõustamine. Rahvusvahelisel tasandil kaasneb sellega aga meie finantsvaldkonnas töötavate inimeste usaldusväärsuse oluline tõus.

Iga sertifikaadiomaniku kohuseks on juhinduda oma tegevuses muuhulgas EFPA eetikakoodeksist. Samuti peab sertifikaadi kehtivuse säilitamiseks läbima programmile vastava arvu jätkuõppe koolitusi ja/või osalema erialastel konverentsidel. Koolitused on vajalikud, et tagada iga sertifikaadiomaniku kursis olemine muutuvate regulatsioonide, seaduste ja nõuetega antud valdkonnas

Eesti Finantsnõustajate Liit esindab Baltikumis EFPA organisatsiooni. Seetõttu on lähiajal plaanitud koolitused ja eksamid ka Lätis ning Leedus. Eestis on jõutud väljastada sertifikaate kahel tasandil:

  • EIA (European Investment Assistant) on programm, mis vastab Finantsinspektsiooni juhendi kohaselt investeerimistoodete kohta informatsiooni andva töötaja teadmiste nõuetele
  • EIP (European Investment Practitioner) on programm, mis vastab investeerimisnõustamisega tegeleva isiku teadmiste miinimumnõuetele

Lisaks on võimalus teha eelnevalt toodud tasemetest veelgi kõrgemat astet. Soovijatel on EFPA Estonia juures võimalik sooritada ka EFA (European Financial Advisor) tasemele vastavat pädevuseksamit sertifikaadi saamiseks.

Koostöös erinevate osapooltega on EFPA Estonial olnud võimalik arendada Euroopas akrediteeritud programmile vastavaks nii kohalik koolituslahendus kui ka eksamite korraldus.

Tallinna Tehnikaülikool on saanud akrediteeringu EFPA Estonia poolt pakutud pädevuseksami alusprogrammile. Eksamite korralduse osas teeb EFPA Estonia koostööd Tartu Ülikooliga, kelle majandusteaduskonna õppejõud osalevad küsimuste koostamisel ja hindamisel. Sellega on parimal võimalikul moel välistatud huvide konflikt ja tagatud objektiivsus.

Eksamil osalemiseks on vajalik ennast registreerida läbi Eesti Finantsnõustajate Liidu kodulehe aadressil www.efaa.ee, koolitusel osalemiseks tuleks samuti liiduga ühendust võtta (tiina.sooba@efaa.ee). Programmid, millest tuleb lähtuda eksamil osalemiseks leiab aadressil www.efaa.ee/programmid/

Järgmine eksam EIA ja EIP tasemele toimub juba 26. aprillil 2018. Eksamit on võimalik teha nii eesti kui inglise keeles.

 

Tiina Sooba ja Reet Raidur

Eesti Finantsnõustajate Liit

EFPA Estonia