Eesti Pank seadis omale rohelised arengusihid

Eesti Pank sõnastas Glasgow’s toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 26. kohtumiseks (COP26) eesmärgid, et anda oma panus kliima soojenemise pidurdamiseks ja muutustega kohanemiseks.

Eesti Pank sõnastas Glasgow’s toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 26. kohtumiseks (COP26) eesmärgid, et anda oma panus kliima soojenemise pidurdamiseks ja muutustega kohanemiseks.

“Peamine roll üleminekul väikese süsinikuheitega majandusele on valitsustel, kuid kliimamuutustel ja kliimapoliitikal on vaieldamatu mõju ka hindadele ja seega keskpanga põhitegevusele. Samuti on selliste suurte ühiskondlike muutuste puhul oluline, et kogu avalik sektor oleks suunanäitaja,” ütles Eesti Panga president Madis Müller.

2021. aasta sügisel uuendas Eesti Pank oma strateegiat, lisades sellesse kestlikkuse mõõtme koos konkreetse tegevusplaaniga. Selle põhjal valmis Eesti Panga kliimalubadus ÜRO konverentsiks.

“Oleme Eesti Pangas püstitanud eesmärgi olla organisatsioonina vastutustundlik ja väärtustada kestliku arengu põhimõtteid,” märkis Müller. “Selle eesmärgi nimel tugevdab Eesti Pank oma võimekust analüüsida kliimamuutusi ja nende pidurdamiseks rakendatud meetmete majandusmõju nii Eesti majandusele kui ka finantssektorile.”

Samuti hakkab keskpank mõõtma ja vähendama panga enda tegevuse süsinikujalajälge. Keskpank on juba mõõtnud oma investeerimisportfelli jalajälge, mille tulemused avaldatakse järgmise aasta esimeses pooles. Lisaks vaatab keskpank üle oma põhimõtted investeerimisportfellide haldamisel. Tuleval aastal plaanib pank olla valmis selleks, et taotleda rohelise kontori sertifikaati.

Tänavu kokku kutsutud FinanceEstonia kestliku rahastuse töögrupp tervitab keskpanga initsiatiivi ning töögrupi juht Kaarel Ots rõhutab, et see on heaks eeskujuks kogu sektorile. “Kestliku rahastuse töögrupi peamine eesmärk on teadlikkuse suurendamine ja kogemuste jagamine. Finantssektor tervikuna tajub lahendamist vajava probleemi olemust väga hästi ning nagu näitab keskpanga tegevus, otsib ka aktiivselt lahendusi ning kohandab oma käitumist,” ütles Ots.

“Mulle tundub, et suurele osale ühiskonnast jääb kogu rohepöörde temaatika kaugeks ja segaseks. Sellele ei lisa selgust ka viimase aja pealkirjad uutest elektrihinna rekorditest ja hüüatused Euroopat ähvardavatest elektrikatkestustest. Kindlasti ei pretendeeri FinanceEstonia kogu rohetemaatika eeskõnelejaks, samas rahandus ja energeetika mõjutavad otseselt iga kodaniku rahakotti, mistõttu püüame selguse toomisse oma panuse anda. Üks viis selleks on planeeritav konverents, kuid sellest juba järgmistes infokirjades,” lisas Ots.