EAS kutsub rahvusvahelise tootearendustoetuse Eurostars infotunnile

EAS kutsub ettevõtteid osalema 24. jaanuaril toimuvale Eurostarsi infotunnile, mille raames antakse täpsem ülevaade Eurostars meetme tingimustest ja taotluse koostamisest.

EAS kutsub ettevõtteid osalema 24. jaanuaril toimuvale Eurostarsi infotunnile, mille raames antakse täpsem ülevaade Eurostars meetme tingimustest ja taotluse koostamisest. Pärast ettekannet on ettevõtetel võimalus oma tootearendusprojekti osas konsulteerida innovatsiooniekspertidega ja saada nõu intellektuaalomandi teemadel.

Eesti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalus esitada taotluseid tootearenduse toetuse saamiseks programmi Eurostars kaudu. Eurostars programm on rahvusvaheline toetusmeede eesmärgiga toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete innovatiivsete toodete, teenuste ja/või protsesside turule toomist rahvusvahelise koostöö toel.

Infopäev toimub 24. jaanuaril kell 10.00 – 12.00 Tallinnas, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (Lasnamäe2) 6ndal korrusel.

Päevakava:
10.00- 11.00     Eurostarsi tutvustus ja toetuse saamise tingimused Eestis – Tiiu Treier ja Erki Varbola EAS
11.00- 12.00     Konsultatsioonid innovatsiooniekspertide ja intellektuaalomandi eksperdiga       

Info ja registreerimine EASi veebilehel.