E-residentsus on tervitatav projekt, ent vajab arendamist

FinanceEstonia seisukohast on e-residentsus väga tervitatav projekt, mis toob kindlasti Eestile maailmas tähelepanu ja täiendab Eesti kui e-riigi kuvandit. FinanceEstonia on e-residentsuse tugev toetaja, sest see võimaldab soovitud kujul tööle hakates toetada Eestile üliolulist finantsteenuste eksporti.

FinanceEstonia seisukohast on e-residentsus väga tervitatav projekt, mis toob kindlasti Eestile maailmas tähelepanu ja täiendab Eesti kui e-riigi kuvandit. FinanceEstonia on e-residentsuse tugev toetaja, sest see võimaldab soovitud kujul tööle hakates toetada Eestile üliolulist finantsteenuste eksporti. 

E-residentsus on ennekõike kasulik Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, välistöötajatele, ettevõtete juhtorganite liikmetele või Eesti ettevõtetes osalust omavatele inimestele elektrooniliseks isikutuvastuseks ja e-teenustele ligipääsuks. E-residentsus teeb rahvusvahelise omanike või juhtidega ettevõtetele oma tegevuse korraldamise võrreldamatult lihtsamaks. Ettevõtetele, kellel on omanike või juhtkonna hulgas välismaalasi annab e-residentsus võimaluse Eesti e-teenuste keskkonnas mugavalt toimetada ilma, et oleks vaja muuta sisseharjutatud elektroonilise asjaajamise rutiini.

Samas tuleb aru saada, et tavalisele inimesele väljaspool Eestit e-residentsus tänasel kujul eriti lisaväärtust ei paku. Väärtust saab ta pakkuda läbi lihtsama ja mugavama asjaajamise eelkõige ettevõtjatele ja seda reeglina nendele ettevõtjatele, kes soovivad mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopa Liidus tegutseda. Ainult Eestis tegutseda soovijaid on paraku vähe, kaugeltki mitte soovitud kümne miljoni jagu.

E-residendiks saamiseks tuleb täna külastada Eesti saatkonda vastavas asukohariigis, misjärel saab inimene endale e-residendi ID-kaardi. Selle kaardi saamisega teenuse pakkumine täna paraku sisuliselt ka lõpeb. Erinevate nõuete ja regulatsioonide tõttu ei ole võimalik isegi riigi poolt väljastatud dokumendi alusel digitaalselt pangakontot avada, et asutada soovitud ettevõte ja teha osakapitali/aktsiakapitali sissemakse. Tuleb ikkagi Eestisse pangakontorisse kohale tulla, mis paraku kahandab selle kaardi ja teenuse atraktiivsust oluliselt.

Üheks probleemiks on täna ka see, et hoolimata vastuvõetud elektroonilise identiteedi ja usaldusteenuste määrusest ei tunnusta kõik Euroopa Liidu liikmesriigid praktikas teiste riikide digitaalallkirju. Selleks, et projekt hakkaks elama, on kriitilise tähtsusega kohendada ka Eesti seadusandlust e-residentide vajadustele vastavaks. Ettevõtte asutamine on seejuures vaid väike osa kogu vajadusest. Sealt edasi soovivad ettevõtjad Eestis asutatud ettevõtte alt pakkuda ka teenuseid Euroopa turule. Kas see on piisavalt lihtne ja mugav, võrreldes muude riikide Euroopas? Kahjuks mitte. Põhitöö seisab ees ja tööd on palju.