Crowdestate sai ühisrahatusteenuse osutaja tegevusloa

FinanceEstonia liige Crowdestate AS on Eestis esimene Finantsinspektsioonilt ühisrahastusteenuse osutamise tegevusloa saanud ühisrahastusplatvorm ning esimene Euroopa Liidu liikmesriikides piiriülest ühisrahastusteenust osutav kinnisvara ühisrahastusplatvorm. Selle aasta 17. aprilli seisuga on Euroopas väljastatud 27 ühisrahastusteenuse osutamise tegevusluba.

FinanceEstonia liige Crowdestate AS on Eestis esimene Finantsinspektsioonilt ühisrahastusteenuse osutamise tegevusloa saanud ühisrahastusplatvorm ning esimene Euroopa Liidu liikmesriikides piiriülest ühisrahastusteenust osutav kinnisvara ühisrahastusplatvorm. Selle aasta 17. aprilli seisuga on Euroopas väljastatud 27 ühisrahastusteenuse osutamise tegevusluba.

Esimesed Euroopa ühisrahastusplatvormid alustasid tegevust umbes kümme aastat tagasi. Sarnaselt muudele innovatiivsetele finantsteenustele, tegutsesid kõik platvormid esialgu olemasolevas üldises õiguslikus keskkonnas. Ühelt poolt andis see vaba võimaluse katsetada uusi ärimudeleid, teisalt oli ühisrahastusplatvormide tegevus piiratud valdavalt ühe, harvadel juhtudel paari-kolme erineva jurisdiktsiooniga ning puudusid investorite huve kaitsvad reeglid. Sellest tulenevalt töötas FinanceEstonia välja ühisrahastuse hea tava, et toetada sektori vastutustundlikku toimimist ja arengut.

Ühisrahastust esimesena reguleerinud USA järel kehtestasid mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid eelmise kümnendi keskel kohalikud seadused ühisrahastusplatvormide tegevuse reguleerimiseks. Samas otsustasid paljud Euroopa Liidu liikmesriigid jätta ühisrahastusteenuste osutamise reguleerimata ning jäid ootama ühtse üle-Euroopalise regulatsiooni kehtestamist.

Crowdestate asutaja Loit Linnupõld meenutab, et 2021. aasta novembris võeti vastu Euroopa Liidus ühisrahastusteenuste osutamist reguleeriv otsekohalduv määrus. Selle tulemusel tekkis ühtsete reeglitega üle-Euroopaline ühisrahastusturg, kus tegutsevad teenusepakkujad allutati finantsjärelevalvele. FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupp osales aktiivselt regulatsiooni ettevalmistamises. “Juba tegutsevatele ühisrahaststeenuste osutajatele anti tegevuslubade taotlemiseks aega üks aasta, mida hiljem pikendati veel aasta võrra, 10. novembrinin 2023. Kõiki pärast direktiivi kehtestamist tegevust alustavaid ühisrahastusteenuse osutajaid kohustati enne tegevuse alustamist läbima tegevusloastamise protsessi,” selgitab Linnupõld.

Euroopa Liidu ühisrahastusmääruse kandvaks eesmärgiks on ühisrahastusplatvormide kaudu investeerivate investorite kaitsmine läbi nende tegevusele ja protsessidele esitatavate nõuete ning investoritele avaldatavale informatsioonile miinimumstandardite kehtestamise. 

“Sarnaselt muudele reguleeritud finantsteenuste valdkondadele annab tegevusloa olemasolu investoritele kinnituse, et ühisrahastusteenuse osutaja tegevus vastab Euroopa Liidu ühtsetele reeglitele ning pädevad järelevalveasutused teostavad teenuseosutajate üle järelevalvet,” ütleb Linnupõld.

Teiselt poolt loob Euroopa Liidu ühisrahastusmäärus teenusepakkujatele tema sõnul võimaluse teenuse piiriüleseks osutamiseks ligi 450 miljoni elanikuga ühtsel Euroopa turul. “Piiriülese tegutsemise võimalus on eriti oluline väiksema elanikkonnaga riikides asutatud ühisrahastusplatvormidele, kellele piiriülese teenuse osutamise tegevusluba annab võimaluse oma äri uutesse riikidesse skaleerida,” lisab ta.

Crowdestate tegutseb täna kuues Euroopa Liidu liikmesriigis: Eestis, Lätis, Rumeenias, Portugalis, Poolas ja Slovakkias.