Balti ja Saksamaa väärtpaberite keskdepositooriumi vahel on nüüdsest otseühendus

Detsembris avati otseühendus Clearstream Banking AG (Saksamaa väärtpaberite keskdepositoorium) ja Nasdaq CSD (Balti väärtpaberite keskdepositoorium) vahel, mis annab välisinvestoritele senisest oluliselt mugavama ja kiirema ligipääsu Balti väärtpaberiturule.

Detsembris avati otseühendus Clearstream Banking AG (Saksamaa väärtpaberite keskdepositoorium) ja Nasdaq CSD (Balti väärtpaberite keskdepositoorium) vahel, mis annab välisinvestoritele senisest oluliselt mugavama ja kiirema ligipääsu Balti väärtpaberiturule.

Kahe väärtpaberite keskdepositooriumi vaheline otseühendus võimaldab Baltikumi väärtpaberitehinguid arveldada kiirelt ja turvaliselt üleeuroopalisel väärtpaberite arveldusplatvormil TARGET2-Securities (T2S), lihtsustades oluliselt välismaiste investeeringute tegemist Baltimaadesse.

„Otseühendus Clearstream’iga on oluline täiendus Balti väärtpaberituru ülepiirilise arvelduse taristusse, võimaldades ligipääsu kiirelt kasvavale turule. Tegu on töökindla, efektiivse, turvalise ja soodsa kanaliga ülepiiriliste väärtpaberitehingute arveldamiseks,“ ütles Nasdaq CSD juhatuse liige Kristi Sisa.

Clearstream’i kliendid saavad nüüdsest Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberitele ligi otse juba olemasoleva Clearstream’i konto kaudu, ilma vajaduseta avada eraldi kontot Nasdaq CSDs. See võimaldab Balti väärtpabereid kasutada tagatisena keskses likviidsuse pakkumise lahenduses ja arveldada Balti väärtpabereid keskpangas asuvatel kontodel.

„TARGET2-Securities’e käivitumine lõi võimaluse ühtlustada väärtpaberitega kauplemist euroalal, aidates kaasa Euroopa finantsturu suuremale integreeritusele. Otseühendus Clearstream’iga on üks samm edasi ühise väärtpaberituru suunas,“ ütles Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela.

„Meie klientide jaoks tähendab otseühendus Nasdaq CSDga riski vähenemist ja efektiivsuse suurenemist. Lisaks tähistab see meie ärimudeli edasiarendust, aitab rahuldada meie klientide nõudlust enamatele turgudele investeerimise osas ja annab klientidele võimaluse kasutada meie teenuste tarbimisel neid hüvesid, mida TARGET2-Securities platvorm pakub,“ ütles Clearstream’i Euroopa teenusejuht Thilo Derenbach.

Clearstream on rahvusvaheline väärtpaberite keskdepositoorium (ICSD), mille peakontor asub Luxembourgis ja mis kuulub Deutsche Börse gruppi. Clearstream pakub kauplemisjärgsete teenuste taristut Eurobondide turul ja osutab väärtpaberite vahendusteenust üle maailma 58 turu väärtpaberite osas. Clearstream on üks maailma suurimaid väärtpaberite arveldus- ja haldusteenuste pakkujaid nii kodumaiste kui rahvusvaheliste väärtpaberite osas, hallates väärtpabereid ca 14 triljoni euro väärtuses.

Nasdaq CSD on Baltikumi regionaalne väärtpaberite keskdepositoorium, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus. Nasdaq CSD-l on Balti finantsturul oluline roll, pakkudes väärtpaberite arveldus- ja haldusteenuseid nii riigi- kui erasektori emiteeritud väärtpaberitele kolme Balti turu väärtpaberiarveldussüsteemides. Nasdaq CSD on litsentseeritud Euroopa väärtpaberite keskdepositooriume käsitleva Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse alusel ja kohalike finantsinspektsioonide järelevalve all. Nasdaq CSD kuulub Nasdaqi gruppi. Vaata täpsemalt: nasdaqcsd.com.