Algas Eesti kapitalituru diagnostika uuringuprojekt

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD), Euroopa Komisjoni ja Rahandusministeeriumi eestvedamisel ning koostöös kõikide turuosalistega alustati Eesti kapitalituru diagnostika projekti.

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD), Euroopa Komisjoni ja Rahandusministeeriumi eestvedamisel ning koostöös kõikide turuosalistega alustati Eesti kapitalituru diagnostika projekti.

Projekti eesmärk on hinnata kohaliku kapitalituru hetkeseisu, selgitada välja arengut pidurdavad takistused ning võimalikud parandamist vajavad kohad. Tehtud töö on aluseks, et muuta ühendusteed kapitali pakkujate ja vajajate vahel veelgi mitmekesisemaks, rikastada nii investeerimisvõimalusi kui ka kapitali kaasamise viise.

“Kohaliku kapitalituru toimimine on majandusele oluline, kuna sellel on otsene seos majanduskasvu ja töökohtade loomisega. Rahastamisallikate avardamine toetab ettevõtluse arengut, parandab elanike sissetulekuid ja seeläbi suureneb riigi maksutulu. Töötav kapitaliturg aitab kriisidele paremini vastu pidada ja neist kiiremini taastuda,” tervitab FinanceEstonia juhatuse esimees Andrus Alber kapitaliturgude diagnostika projekti elluviimist.

Projekti esimeses etapis analüüsitakse kapitaliturgude ökosüsteemi nii olemasolevate uuringute, õigusliku- ja regulatiivse raamistiku, turustatistika kui ka projekti raames turuosalistega tehtavate intervjuude põhjal. Teises etapis analüüsitakse turuosalistega peetavate konsultatsioonide ja töötubade tulemusel, millised on Eesti kapitalituru kitsaskohad ja arengut pidurdavad takistused. Kolmandas etapis võetakse uuringutulemused ja peamised järeldused kokku ning selle saab omakorda võtta aluseks järgmiste vajalike sammude tegemisel.

Analüüsi sisendiks olevad intervjuud turuosalistega viiakse läbi 2018. aasta märtsis ja aprillis, töötoad mais ja juunis ning lõplik uuringuraport valmib augusti keskpaigas.

Projekti eesmärke ning aja- ja tegevuskava tutvustava esitluse leiab siit.