13. november

14:00 — 15:30

FinanceEstonia

Kohtumine Rahandusministeeriumiga

Aruteluteemad:

  1. VPTS muudatused
  2. MIFID2
  3. Krediidiandjate võlakirjade noteerimine
  4. Pensionireform
  5. EBRD kapitaliturgude diagnostika ettepanekute ja SRSS toetusmeetmete elluviimine
  6. AML halduskoormus