16. - 19. september

11:00 — 12:30

Kapitaliturud

Kohtumine Euroopa Komisjoniga

Euroopa Komisjon koostab Euroopa Kapitaliturgude liidu projekti(http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm) raames omapoolset aruannet võimalike barjääride kohta, mis takistavad EL liikmesriikide vahel piiriülest kapitali vaba liikumist ning finantsteenuste osutamist. Aruanne peaks valmima 2016.a aasta lõpuks. Võimalikke barjääre ja nendega seonduvaid teemasid arutatakse Euroopa Komisjoni eraldi ekspertide töögrupis, mille kohtumiste ning arutatavate teemade kohta on ülevaade Komisjoni kodulehel(http://ec.europa.eu/finance/capital/expert-group/index_en.htm).

Nimetatud barjääride aruande koostamise eesmärgil viibivad 16.09.2016 Eestis Euroopa Komisjoni (DG FISMA) kapitaliturgude liidu temaatikaga tegelevad ametnikud Matthieu Hebert ja Ioana Mazilescu, kes ülalmainitud töögrupi raames koguvad aruande koostamiseks ka Eestist infot. Nad soovivad ühtlasi vestelda turuosalistega, et kuulata infot võimalikest erinevatest barjääridest, millega turuosalised on kokku puutunud seoses teenuste osutamisega piiriüleselt teistes liikmesriikides (või ka Eestis).

Võimalikud valdkonnad, mis nad on välja pakkunud oleks eelkõige investeerimisfondid, ühisrahastamine, pensionifondid, aga neid huvitavad nii maksustamise aspektid, kui ka kõikvõimalikud muud takistused, mis piiriüleselt on ette tulnud.