Creditinfo Eesti

Kodulehele

Creditinfo Eesti on üle 20 aasta tegelenud ettevõtete ja eraisikute majandus- ja finantsandmete kogumise ning neile lisaväärtuse loomisega.

Alates 2016. aastast on Krediidiinfo juhEva rahvusvahelise krediidiinformatsiooni ja riskide halduse teenuseid pakkuva e<evõ<e CrediEnfo Group tütare<evõte. Läbi mitmete tütar- ja partnere<evõtete pakub CrediEnfo teenuseid enam kui 30 riigis, järgides krediidiriskide haldamise parimaid prakEkaid.

 

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.