Krediidiandjate töögrupi koosolek

Credit providers

Date:
07.02.2017
Time:
11:00 - 12:30
Location:

Raidla Ellex advokaadibüroo, Roosikrantsi 2, 7.korrus

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse (edaspidi nimetatud KAVS, kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/111032016003?leiaKehtiv) muudatuste arutelu ja ettepanekute koondamine Rahandusministeeriumile.

Käime läbi peamised KAVS murekohad ja põhjendused, miks on seadust vaja muuta. Ministeerium ootab ettepanekuid hiljemalt 27.02.2017.

Registreerumine: http://doodle.com/poll/8c3rpwapa95eb8uk