Kohtumine EBRD ja RM’ga: kapitalituru arendamisest Eestis

Capital Markets

Date:
06.04.2017
Time:
10:00 - 11:00
Location:

Rahandusministeerium, Endla 13, 5. korrus

Päevakava:
1) Ülevaade kapitaliturgude uuringu algatusest (sisu, eesmärgid, varasemalt CEE riikidele esitatud ettepanekud);
2) Ülevaade analüüsi rahastusest (SRSP) ja selle taotluse tingimustest (tähtaeg 30.04.2017);
3) Uuringu võimalik ajakava, mida peab tegema 2017.a (Eesti eesistumise aeg) ja mis võib jätta 2018.a, mis ajaks peab olema fookus seatud;
4) Võimalik rollide jaotus: EBRD/RAM/FI/FinanceEstonia.