Isiku tuvastamise nõuded e-residentide eelnõus

Financial Technology

Date:
02.03.2016
Time:
10:00 - 12:00
Location:

Siseministeerium, Pikk 61

Arutame veel korra läbi Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga kavandatavad isikusamasuse kontrollimise nõuded.

Kutse on saadetud Rahandusministeeriumile, Finantsinspektsioonile, EAS’le, Pangaliidule ja FinanceEstoniale.