About Us

MTÜ FinanceEstonia on avaliku- ja erasektori huve ühendav finantssektori esindusorganisatsioon, mille eesmärk on toetada finantsvaldkonna arengut, innovatsiooni ja teenuste eksporti. FinanceEstonia seisab selle eest, et Eestisse tekiks uusi finantsvaldkonna ettevõtteid, loodaks uusi töökohti ning kohalik kapitaliturg areneks ja pakuks täiendavaid finantseerimisvõimalusi ennekõike väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

FinanceEstonia eesmärk on esindada oma liikmete huve ennekõike selleks vajaliku ärikeskkonna ja seadusloome parandamisega. Finantssektori edendamiseks tehakse järjepidevat koostööd erinevate ministeeriumite ja riigiasutustega, pakkudes oma liikmetele riigiga suhtlemiseks vajalikku platvormi. FinanceEstonia liikmete huvid on kõige paremini esindatud viie fookusvaldkonna töögruppide tegevuse ja eesmärkide elluviimise kaudu:

 • Finantstehnoloogia
 • Kapitaliturud
 • Krediidiandjad ja –vahendajad
 • Rahvusvaheline privaatpangandus
 • Ühisrahastus

 


FinanceEstonia is a financial sector representative organisation with the aim of supporting Estonian economy by increasing member companies business opportunities through enhancing financial sector development and innovation and the export of financial services. FinanceEstonia was founded in 2011 and represents close to 100 members. FinanceEstonia works with members and stakeholders to ensure an attractive and competitive local environment and ecosystem. FinanceEstonia is also a hub for active local fintech companies and start-up’s.

FinanceEstonia aims to raise awareness of Estonia’s financial sector advantages in five focus areas: Capital Markets, Credit Providers, Crowdfunding, FinTech and International Private Banking.

FinanceEstonia and its members can provide assistance in getting appropriate market information, setting benchmarks to support informed decision making and provide location and recruitment service to ensure smooth market entry.  FinanceEstonia collaborates closely with government and Enterprise Estonia on selective assistance and other investment matters to maximise opportunity and reduce risk.

FE_maja_2014_ENG

FinanceEstonia has summarized it’s activities in a visual house where the roof is the vision, middle part brings out two focus areas and lower part our priority niches.

Lisainfo saamiseks FinanceEstonia

 • JUHATUSE
 • FOOKUSVALDKONNA JUHTIDE
 • TEGEVMEESKONNA

kohta kasuta üleval hallil taustal olevat menüüd.


For additional information about FinanceEstonia

 • BOARD
 • AREA HEADS
 • MANAGEMENT TEAM

please use the menu on the grey line above.

 

 

FinanceEstonia on Euroopa Finantskeskuste Ümarlaua liige

FinanceEstonia is a member of the Roundtable of European Financial Centres

 

 

logoeuropean